3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký các quyết định công nhận 3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng nha đam Mỹ đem lại thu nhập 5 triệu đồng/tháng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Cụ thể, Quyết định 1502/QĐ-TTg nêu rõ: Công nhận thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Tại Quyết định 1503/QĐ-TTg, công nhận huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại Quyết định 1504/QĐ-TTg, công nhận thành phố Tân An, tỉnh Long An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

UBND tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Long An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Bến Tre, huyện Chợ Lách, thành phố Tân An tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM) (2011 – 2020), thành phố Bến Tre đã huy động tổng kinh phí thực hiện gần 570 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người dân tại 6 xã đạt chuẩn NTM cuối năm 2019 đạt 45,91 triệu đồng/năm, tăng 27,24 triệu đồng so với năm 2011. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 tại 6 xã là 3,29%, đến cuối năm 2019 giảm còn 0,78%.

Nếu như giai đoạn 2011-2015 huyện Chợ Lách chỉ có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì giai đoạn 2016-2020 huyện đã “bứt phá” xây dựng thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành quả nông thôn mới được thể hiện qua những con số hết sức ấn tượng: So với khởi điểm năm 2011, đến nay thu nhập bình quân đầu người của 10 xã tăng xấp xỉ 29 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm 7,71%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng thêm 62%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước máy tăng thêm 31%.

TP. Tân An có 9 phường và 5 xã. Sau 9 năm xây dựng NTM, diện mạo nông thôn của thành phố ngày càng khởi sắc; hệ thống kết cấu hạ tầng: Giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa – xã hội phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt đời sống của người dân.

Các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Thu nhập bình quân đầu người của các xã khoảng 60 triệu đồng/người/năm.