3 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký các quyết định công nhận TP Cao Lãnh, TX Hồng Ngự (Đồng Tháp) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) hoàn thành xây dựng NTM năm 2019.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Qua 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, thị xã Hồng Ngự có 4/4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn tại các địa phương này ngày càng phát triển, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người dân không ngừng được nâng cao.

Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo là 2,89%, vượt xa chuẩn quy định.

Đối với thành phố Cao Lãnh, trong quá trình thực hiện xây dựng NTM, địa phương xây dựng được nhiều phong trào nổi bật như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, năm văn minh đô thị…

Đến nay, thành phố Cao Lãnh có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người trên 42 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo là 1,49%.

Thành phố Cao Lãnh đã tích cực huy động tất cả các nguồn lực bằng nhiều hình thức, thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tính riêng nguồn vốn huy động từ nhân dân đóng góp là trên 98 tỷ đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương này đều triển khai các mô hình mới, cách làm hay, nổi bật như: Mô hình Hội quán, liên kết sản xuất – tiêu thụ lúa, trồng cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự, tư vấn kỹ thuật nông nghiệp miễn phí…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Thuận Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Thuận Thành đạt chuẩn nông thôn mới 2019.

Sau 9 năm thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM), huyện Thuận Thành đã có bước phát triển toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng khang trang, hiện đại.

Đến nay, huyện Thuận Thành đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, 17/17 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM; tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2011 – 2019 tăng bình quân 12,7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt gần 47 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%…

Hoàng Tôn