20 cá thể động vật hoang dã được thả về với tự nhiên

BVR&MT – Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 20 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Cá thể Cầy vòi hương.

Nhóm 20 cá thể được thả về tự nhiên lần này gồm: 15 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) và 05 Nhím đuôi ngắn (Hystrix brachyura). Các cá thể được thả nói trên nằm trong số 68 cá thể được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc cứu hộ.

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật sẽ nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Hoàng Tôn