190 tàu cá của ngư dân Đà Nẵng hết hạn giấy phép khai thác thủy sản

BVR&MT – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo số 3883/TB-SNNPTNT ngày 29/9/2022 về việc tàu cá thuộc diện mất tích của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, yêu cầu chủ của 190 phương tiện tàu cá có trong danh sách liên hệ ngay với cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục cấp phép khai thác thủy sản theo quy định hiện hành.

Tàu cá neo đậu tại Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng.

Theo đó, qua rà soát, xác minh, tính đến ngày 20/9, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 190 tàu cá hết hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản trên 2 năm, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên (tàu bị hư hỏng không khắc phục được, tàu bị chìm không thể trục vớt, tàu đã chuyển sở hữu nhưng không thực hiện cấp đăng ký, không rút hồ sơ gốc, chủ tàu không còn ở địa phương, không liên lạc được chủ tàu).

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá phục vụ nhiệm vụ chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp (khai thác IUU) và thực hiện xóa đăng ký theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Thuỷ sản năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 190 tàu cá nêu trên liên hệ Chi Cục Thủy sản thành phố (số 43-45 đường Thanh Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để thực hiện lại hồ sơ đăng ký theo quy định.

Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo này được ban hành, nếu không thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tiến hành xóa đăng ký tàu cá trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia.