107 trường hợp bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực thú y

(BVR&MT) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa đánh giá kết quả công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh thú y tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực tháng 5. Trong tháng 4 có 107 trường hợp vi phạm và xử phạt hành chính hơn 61,4 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, trong tháng 4 vừa qua, các chốt kiểm dịch liên ngành thuộc ngành Nông nghiệp đã kiểm tra 4.468 lượt phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm và trứng gia cầm, trong đó 2.820 lượt xe ô tô, 1.648 lượt xe máy nhưng không phát hiện vi phạm. 30 Trạm Thú y quận, huyện, thị xã đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 356 buổi với 1.513 lượt cơ sở có hoạt động giết mổ, kinh doanh thuốc thú y, sản xuất thức ăn chăn nuôi… So với tháng 3, số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tăng 37,2% tập trung chủ yếu trong lĩnh vực kiểm dịch, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, trong số 107 trường hợp vi phạm có 77 trường hợp bị cơ quan chức năng cảnh cáo, 3 trường hợp có sản phẩm gia cầm bị tiêu hủy, 27 trường hợp bị xử phạt hành chính hơn 61,4 triệu đồng.

Trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố khá chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật, thuốc thú y, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Tại các chốt, trạm kiểm dịch động vật, lực lượng thú y trực đầy đủ quân số.

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ thực tế công tác quản lý nhà nước, Sở đã giao nhiệm vụ, trong tháng 5, Chi cục Thú y Hà Nội tiếp tục tham mưu triển khai xây dựng quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm; nghiên cứu chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, quản lý thu phí, lệ phí thú y theo quy định tại các đơn vị trực thuộc. Tăng cường công tác kiểm dịch tại các cơ sở chăn nuôi, sản xuất con giống, cơ sở ấp nở gia cầm. Thường xuyên rà soát, cập nhật số liệu các cơ sở, điểm giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, về công tác quản lý an toàn thực phẩm, Sở sẽ tập trung cho công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật. Yêu cầu ngừng hoạt động đối với cơ sở không đủ điều kiện; nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở còn hạn chế; cấp giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện; ký cam kết với cơ sở đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Đình Tưởng