Tham vấn 17 mục tiêu phát triển bền vững của ngành tài nguyên môi trường

BVR&MT – Nội dung các mục tiêu được đề cập cụ thể trong “Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 của ngành tài nguyên và môi trường” và tham vấn trực tiếp tại Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào sáng 29/5.

17 mục tiêu cụ thể nằm trong 6 nhóm mục tiêu bao gồm: Tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường; quản lý tổng hợp, khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên nước; quản lý tài nguyên đất và tài nguyên khoáng sản theo hướng khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững; ứng phó kịp thời với thiên tai, biến đổi khí hậu; bảo tồn và sử dụng bền vững biển, hải đảo, đại dương; bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái.

Ảnh minh họa: PanNature

Với từng mục tiêu, Bộ xây dựng các chỉ tiêu, lộ trình thực hiện và giải pháp, nhiệm vụ tương ứng, trong đó có một số thông tin đáng chú ý như: Đến năm 2030, 100% nước thải nguy hại được xử lý; ngăn ngừa, giảm đáng kể và kiểm soát được các loại ô nhiễm biển, đặc biệt là từ các hoạt động trên đất liền, chú ý tới các chất thải rắn, nước thải và ô nhiễm chất hữu cơ; thực hiện những hành động cấp thiết để ngăn chặn và tiến đến chấm dứt sự suy thoái nơi cư trú tự nhiên các hệ sinh thái, bảo vệ và ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của các loài động, thực vật nguy cấp.

Nhật Anh

CHIA SẺ