Quy trình tham vấn trước dự án đập Pak Lay bắt đầu từ 8/8/2018

BVR&MT – Tại cuộc họp ngày 8/8 tại Viêng Chăn, Nhóm Công tác Ủy ban Liên hợp (JCWG) thuộc Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế (MRC) đã quyết định chọn ngày bắt đầu Quy trình tham vấn trước 6 tháng đối với Dự án thủy điện Pak Lay là 8/8/2018.

Quy trình này nằm trong Thủ tục Thông báo trước, Tham vấn và Thỏa thuận (PNPCA) của MRC đối với các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông, trong đó có đập Pak Lay.

JCWG bao gồm các chuyên gia kỹ thuật cao cấp đến từ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, trong đó, ông Te Navuth, Chủ tịch JCWG nhấn mạnh: “Việc tham vấn trước sẽ tạo cơ hội cho các quốc gia được thông báo và các cộng đồng bị ảnh hưởng cùng các bên liên quan được đánh giá về dự án, đồng thời thể hiện mối quan tâm chính đáng về các tác động xuyên biên giới đối với môi trường và con người. Quá trình này cũng cho phép quốc gia đề xuất dự án hiểu rõ hơn mối lo ngại của các bên và lựa chọn các biện pháp để giải quyết những mối lo ngại này”.

Được biết, tại cuộc họp ngày 8/8, Nhóm công tác cũng thảo luận về đề xuất của ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC về việc trì hoãn Quy trình tham vấn trước. Điều này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Lào vừa phát đi thông báo về việc kiểm tra tất cả các đập đang xây dựng, vận hành và đình chỉ đầu tư mới đối với các dự án thủy điện tại Lào.

Ông Phạm Tuấn Phan chia sẻ: “ Đối với Quy trình tham vấn trước, Ban Thư ký MRC sẽ thực hiện đúng vai trò của mình theo quy định của Hiệp định PNPCA và Thỏa thuận Mê Kông 1995 nhằm tham vấn các bên liên quan một cách thiện chí nhất và tài liệu hóa một cách hệ thống các quan điểm cùng cam kết của các bên, đồng thời đưa ra các phản hồi kịp thời, minh mạch nhất.”

Quy trình tham vấn trước sẽ diễn ra trong 6 tháng bao gồm tổ chức hai diễn đàn các bên liên quan trong khu vực và tham quan thực địa khu vực dự kiến triển khai dự án Pak Lay. Các quốc gia thành viên cũng tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan để thảo luận, ghi nhận các quan ngại và đưa vào tài liệu của Quy trình tham vấn trước.

Ngày 13/6/2018, Chính phủ Lào, thông qua Ủy ban sông Mê Kông Lào, đã thông báo với Ban Thư ký Ủy hội về dự định tiến hành quá trình tham vấn trước chính thức đối với dự án thủy điện Pak Lay, đập thứ tư trên dòng chính sông Mê Kông. Đây là dự án thủy điện đập dâng, thực hiện tại huyện Pak Lay – tỉnh Xayaburi ở phía Tây Bắc nước Lào.

Đập nằm ở hạ lưu dưới đập thủy điện Xayaburi đang xây dựng và cách Viêng Chăn 241km về phía thượng lưu. Đập này sẽ vận hành quanh năm với công suất sản xuất trung bình năm là 4.124 GWh, chủ yếu sản xuất điện để phục vụ nhu cầu trong nước.

Tổng kinh phí đầu tư dự án ước tính là 2.134 triệu USD. Dự kiến đập sẽ được khởi công vào năm 2022 và hoàn thiện, đưa vào khai thác thương mại vào năm 2029. Theo các văn kiện thông báo chính thức của chính phủ Lào, Công ty TNHH Power China Resources là đơn vị phát triển/xây dựng dự án.

Hiền Anh