Ngày Đại dương thế giới 8/6: “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”

BVR&MT – Đại dương nuôi sống nhân loại và mọi sự sống trên Trái đất, nhưng những hiểu biết của chúng ta về đại dương còn rất hạn chế so với sự rộng lớn, bao la của đại dương.