Đồng Nai: Di dời doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có ngành nghề gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung

BVR&MT – UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch 172/KH-UBND về việc di dời doanh nghiệp và cơ sở sản xuất vào các khu công nghiệp tập trung.

Sẽ di dời doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có ngành nghề gây ô nhiễm môi trường vào các khu công nghiệp tập trung.

Theo Kế hoạch 172/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn đầu tiên đến năm 2030, tỉnh sẽ tập trung di dời các cơ sở sản xuất gây tiếng ồn và ảnh hưởng sức khỏe vào các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải và khí thải hiện đại.

Giai đoạn sau năm 2030, các doanh nghiệp trong khu dân cư không còn phù hợp với quy hoạch sẽ được di dời. Doanh nghiệp lớn sẽ chuyển vào các khu công nghiệp; doanh nghiệp nhỏ và vừa vào các khu hoặc cụm công nghiệp; doanh nghiệp siêu nhỏ có thể vào cụm công nghiệp hoặc chuyển đổi sang thương mại dịch vụ.

Về chính sách hỗ trợ di dời, doanh nghiệp đề xuất cơ chế, UBND cấp huyện nghiên cứu và đề xuất với UBND tỉnh phê duyệt.

Đề án di dời sẽ được chia thành 2 đề án riêng: cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2024, và cấp tỉnh do Sở Công thương xây dựng, hoàn thành trong năm 2025. UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ cơ sở pháp lý và chính sách hỗ trợ di dời trong đề án cấp tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai sẽ rà soát diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp đến năm 2030, dành ít nhất 5 ha hoặc 3% tổng diện tích cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo.

Trước đó, trong cuộc đối thoại với các doanh nghiệp và HTX về vấn đề di dời, nhiều doanh nghiệp đề nghị lùi thời hạn do khó khăn kinh tế và nguồn lực, và yêu cầu hỗ trợ giảm tiền thuê đất, kinh phí di dời và các chính sách ưu tiên khác.

Sơn Tinh

Tags: , ,
CHIA SẺ