Đánh giá nước thải sau xử lý của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa

BVR&MT – Hiện tại, Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải, đang chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô.

Một góc nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Sáng 24/7, tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban Nhân dântỉnh Hà Tĩnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả thiết lập mô hình số trị, tính toán đánh giá xả nước thải sau xử lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa ra vùng biển Sơn Dương tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học, chuyên gia cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (FHS).

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã được nghe nhiều tham luận, trong đó có “Báo cáo cải thiện công nghệ xử lý môi trường và kết quả chất lượng nước sau xử lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trịnh Văn Tuyên; “Báo cáo kết quả mô hình tính toán xả nước thải theo hình thức xả mặt và xả đáy ra biển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Văn Mạnh…

Các tham luận đánh giá sự cố môi trường biển ở miền Trung cách đây ba năm đã làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, kinh tế của các tỉnh miền Trung.

Với sự chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia, tỉnh Hà Tĩnh đến nay FHS đã khắc phục sự cố môi trường và áp dụng công nghệ đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn theo đúng quy định.

Hiện tại, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình xử lý chất thải, đang chuyển đổi công nghệ dập cốc ướt sang khô để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với chính phủ Việt Nam.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã xây dựng hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học trên diện tích khoảng 10ha có khả năng cải thiện chất lượng nước thải trước khi xả ra biển và phòng ngừa ứng phó các sự cố đối với nước thải ở nhiều cấp độ.

Ước tính tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường này của Công ty FHS là trên 400 triệu USD.

Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các nhà khoa học đã giám sát việc xử lý, đầu tư công nghệ bảo vệ môi trường cho thấy nước thải, khí thải của Công ty FHS trước khi xả thải ra môi trường phù hợp với quy chuẩn Việt Nam quy định, dần tiếp cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới.

Đồng chí Võ Tuấn Nhân đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia và đơn vị liên quan có nhận xét, đánh giá một cách cụ thể, khách quan, khoa học đối với từng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, căn cứ vào kết quả hội thảo các cơ quan quản lý yêu cầu Công ty FHS tiếp thu, hoàn thiện để tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến chỉ đạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty FHS chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, các nhà khoa học, tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu, làm rõ những luận cứ khoa học và thực tiễn của phương án xả nước thải trên bề mặt, xả ngầm ra biển để xác định giải pháp tối ưu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đồng thời thông tin rộng rãi để nhận được sự đồng thuận của người dân và dư luận.

Cùng ngày, các đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia đã đến thị sát thực tế tại các dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.