Công bố thông tin sai lệch, Gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng

BVR&MT – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 26/9 cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng đối với Tổng công ty cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành do công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, Tổng công ty cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (địa chỉ tại đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị phạt hành chính theo Quyết định số 714/QĐ-XPVPHC, với số tiền phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, Công ty cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính quý IV/2021 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét).

Cùng việc bị phạt tiền, Công ty cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành buộc phải cải chính thông tin theo quy định.