Chính sách

“Chấm dứt hình phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em” cần...

BVR&MT - Đó là một trong những ý kiến nổi bật được đưa ra tại Đối thoại: “Lan tỏa Yêu thương - Chấm dứt những...

Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1865/QĐ-TTg giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn...

Hỗ trợ sản xuất để đồng bào dân tộc Lai Châu thoát nghèo

BVR&MT - Chính sách hỗ trợ sản xuất về con giống và cây trồng mới theo Chương trình 30a của Chính phủ đã tạo động...

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận...

BVR&MT - Vừa qua, UBND Thành Phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8137/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh...

Cấp radio cho đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng...

Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và chống bạo lực giới...

BVR&MT - Ngày 23/11, Đại học Thủ đô Hà Nội đã tham gia thực hiện hưởng ứng phát động tháng hành động vì bình đẳng...

Tin đọc nhiều