Chính sách

Thái Nguyên: Thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...

BVR&MT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh Thái...

Tầm quan trọng của thủy lợi trong công tác xóa đói giảm nghèo 2016...

BVR&MT – Để nâng cao năng suất cây trồng và hiệu quả trong nông nghiệp, Thủy lợi đóng vai trò quan trọng để tăng...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của...

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015 Căn cứ vào Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội khóa 13 về...

Hiệu quả mô hình VAC trong công tác xóa đói giảm nghèo 2016 –...

BVR&MT - Với chiều dài lịch sử phát triển nông nghiệp đa dạng, nền nông nghiệp nước ta từ chỗ đơn thuần chỉ sản...

Thái Nguyên: Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo...

BVR&MT - Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 5159/UBND-TH về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền Chương trình...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân...

BVR&MT - Hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), tối ngày 15/11, Phó Thủ tướng, Bộ...

Cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều