Chính sách

Tích hợp chính sách đồng bộ, hiệu quả, giảm nghèo bền vững

BVR&MT - Năm 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ...

Năm 2018- năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”

BVR&MT – Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã lựa chọn chủ đề năm...

Hành động “Không còn nạn đói”

BVR&MT - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam...

“Chấm dứt hình phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em” cần...

BVR&MT - Đó là một trong những ý kiến nổi bật được đưa ra tại Đối thoại: “Lan tỏa Yêu thương - Chấm dứt những...

Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1865/QĐ-TTg giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn...

Hỗ trợ sản xuất để đồng bào dân tộc Lai Châu thoát nghèo

BVR&MT - Chính sách hỗ trợ sản xuất về con giống và cây trồng mới theo Chương trình 30a của Chính phủ đã tạo động...

Tin đọc nhiều