Chính sách

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biên...

BVR&MT - Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có chiều dài đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc...

Khởi sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo vùng biên giới Con Cuông

BVR&MT - Con Cuông là một huyện miền núi cao của tỉnh Nghệ An, tỷ lệ hộ đói nghèo còn lớn, trình độ dân...

Tín dụng chính sách giúp đồng bào tái định cư Mường Mô thoát nghèo

BVR&MT - Từ năm 2013 đến nay, thông qua chương trình tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội,...

Tín dụng chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu phát...

BVR&MT - Lai Châu là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, dân số chủ yếu là đồng bào dân...

Đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình...

Huyện Mèo Vạc (Hà Giang): Đẩy mạnh phát triển giống bò vàng

BVR&MT - Mèo Vạc là huyện vùng cao biên giới và cũng là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng Chính...

Cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều