Chính sách

Tín dụng chính sách giúp đồng bào dân tộc thiểu số Lai Châu phát...

BVR&MT - Lai Châu là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, dân số chủ yếu là đồng bào dân...

Đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình...

Huyện Mèo Vạc (Hà Giang): Đẩy mạnh phát triển giống bò vàng 

BVR&MT - Mèo Vạc là huyện vùng cao biên giới và cũng là một trong 6 huyện nghèo của Hà Giang được thụ hưởng Chính...

Danh sách các huyện nghèo, thoát nghèo 2018 – 2020

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo Danh sách,...

Tích hợp chính sách đồng bộ, hiệu quả, giảm nghèo bền vững

BVR&MT - Năm 2017, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ...

Năm 2018- năm “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”

BVR&MT – Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã lựa chọn chủ đề năm...

Cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều