Nông nghiệp-Nông thôn

Nông nghiệp-Nông thôn

Giá lương thực thế giới tiếp tục tăng trong năm 2018

BVR&MT - Chuyên gia kinh tế cấp cao của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo, năm 2018, giá...

Hội Nông dân Việt Nam có Chủ tịch mới

BVR&MT - Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 13, khóa VI diễn ra sáng ngày...

Tuyên Quang, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông...

BVR&MT - Theo kế hoạch, năm 2018, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt...

Những bất cập trong công tác khai thác và bảo vệ các công trình...

BVR&MT – Mặc dù trong năm qua nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong công tác khai thác và...

Tăng cường tổ chức sản xuất đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho Tết...

BVR&MT - Ngày 9/1, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ...

Phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng...

BVR&MT - Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản...

Đề xuất nhiều chính sách khuyến nông

BVR&MT – Nhiều chính sách khuyến nông đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất tại dự thảo Nghị định...

Đánh giá công tác thủy lợi trong năm 2017

BVR&MT - Năm 2017 là một năm có nhiều biến đổi trong công tác thủy lợi. Đây cũng là vấn đề luôn được Đảng...

Thủ tướng: ‘Các ông nông nghiệp phải quần xắn móng lợn, lội ruộng với...

BVR&MT - Lưu ý Bộ NN&PTNT, Bộ đầu tiên tổ chức hội nghị tổng kết trong năm nay, Thủ tướng nêu rõ: “Các ông nông...

Xây dựng sản phẩm đặc trưng: Hướng mới để thoát nghèo

BVR&MT - Hưởng ứng Chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" do Bộ NN&PTNT phát động, tỉnh Kon Tum đã xác định các...