Hỗ trợ sản xuất để đồng bào dân tộc Lai Châu thoát nghèo

BVR&MT - Chính sách hỗ trợ sản xuất về con giống và cây trồng mới theo Chương trình 30a của Chính phủ đã tạo động...

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận...

BVR&MT - Vừa qua, UBND Thành Phố Hà Nội ban hành Quyết định số 8137/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh...

Cấp radio cho đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng...

Phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và chống bạo lực giới...

BVR&MT - Ngày 23/11, Đại học Thủ đô Hà Nội đã tham gia thực hiện hưởng ứng phát động tháng hành động vì bình đẳng...

Thủ tướng chỉ thị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

BVR&MT - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của...

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015 Căn cứ vào Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội khóa 13 về...

Phát huy công tác sử dụng và bảo vệ rừng sản xuất trong công...

BVR&MT – Trong thời gian qua, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để quản lý bảo vệ...

Thái Nguyên: Thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...

BVR&MT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh Thái...

Thái Nguyên: Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo...

BVR&MT - Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 5159/UBND-TH về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền Chương trình...

Đồng Hỷ – Thái Nguyên: 879 hộ thoát nghèo nhờ chương trình MTQG giảm...

BVR&MT - Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM