Dân tộc-Miền núi

Dân tộc-Miền núi

Phát huy công tác sử dụng và bảo vệ rừng sản xuất trong công...

BVR&MT – Trong thời gian qua, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để quản lý bảo vệ...

Xã Văn Hán: Diện mạo nông thôn đổi thay nhờ cây chè và trồng...

BVR&MT - Từng là xã nghèo thuộc diện thụ hưởng chương trình xã 135, đời sống kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn,...

Nghệ An: Thu tiền tỷ từ giống hồng không hạt

BVR&MT - Với tỷ lệ đồi núi chiếm ½ tổng diện tích tự nhiên, từ một miền quê có cuộc sống khó khăn, những năm...

Đắk Lắk: Người “gieo mầm” no ấm trên đảo Ngọc xứ bản Đôn

BVR&MT - Ông Y Moc Niê (hay còn gọi là Ma Vong) người dân tộc Ê Đê cùng vợ là H’ To Niê sinh sống...

Thái Nguyên: Thực hiện đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...

BVR&MT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, Đảng bộ, HĐND, UBND tỉnh Thái...

Xã Tân Khánh: Giảm nghèo từ mô hình kinh tế rừng

BVR&MT – Xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên còn nhiều thôn, xóm đặc biệt khó khăn thuộc diện thuộc chương trình...

Tầm quan trọng của thủy lợi trong công tác xóa đói giảm nghèo 2016...

BVR&MT – Để nâng cao năng suất cây trồng và hiệu quả trong nông nghiệp, Thủy lợi đóng vai trò quan trọng để tăng...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của...

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015 Căn cứ vào Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội khóa 13 về...

Hiệu quả mô hình VAC trong công tác xóa đói giảm nghèo 2016 –...

BVR&MT - Với chiều dài lịch sử phát triển nông nghiệp đa dạng, nền nông nghiệp nước ta từ chỗ đơn thuần chỉ sản...

Thái Nguyên: Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo...

BVR&MT - Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 5159/UBND-TH về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền Chương trình...

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM