Cao Bằng yêu cầu báo cáo gấp nội dung báo chí phản ánh về thủy điện

BVR&MT – Ngay sau khi loạt bài: Mảng tối của những “công trình ánh sáng” được Tòa soạn baovemoitruong.org.vn đăng tải, UBND tỉnh Cao Bằng đã gửi Văn bản hỏa tốc số 1672/UBND-CN ngày 6/6/2017 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh về việc yêu cầu Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện Trùng Khánh, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Phục Hòa báo cáo gấp các nội dung được phản ánh trong loạt bài của tác giả Văn Hoàng. Sau khi xem xét tổng thể, tỉnh sẽ có cơ sở chỉ đạo các nội dung liên quan và chỉ đạo nhà đầu tư giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp.

Ngoài việc xem xét các nội dung được phản ánh qua các kỳ báo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và UBND các huyện Trùng Khánh, Bảo Lâm, Phục Hòa, Nguyên Bình, Quảng Uyên cũng được chỉ đạo báo cáo các hạn chế, tồn đọng, thiệt hại do các dự án thủy điện gây ra cũng như đóng góp của các dự án đối với vấn đề phát triển kinh tế của các huyện. Đặc biệt, các đơn vị cần cho ý kiến về những đánh giá, nhận xét của tác giả bài báo đối với các dự án thủy điện cụ thể cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước của các huyện đối với các dự án này trên từng địa bàn, gửi Sở Công Thương tổng hợp trước ngày 7/6/2017.

Riêng Sở Công thương Cao Bằng, cần tổng hợp báo cáo và đánh giá tổng hợp đối với 05 kỳ báo, trong đó làm rõ những nhận xét, đánh giá của tác giả bài báo và những nội dung tỉnh cần xem xét giải quyết, gửi UBND tỉnh trước ngày 8/6/2017.

Được biết, ngày 8/6/2017, Sở Công Thương Cao Bằng đã có Báo cáo số 688/BC-SCT gửi UBND tỉnh Cao Bằng giải trình về một số thông tin được phản ánh trong loạt bài Mảng tối của những “công trình ánh sáng” trên cơ sở tổng hợp nội dung của các Văn bản số 957/STN-VP ngày 7/6/2017 của Sở TN&MT; Văn bản số 162/BC-UBND ngày 7/6/2017 của UBND huyện Bảo Lâm; Văn bản số 142/BC-UBND ngày 7/6/2017 của UBND huyện Phục Hòa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về phản hồi của UBND tỉnh Cao Bằng đối với từng dự án được nêu trong loạt bài đã đăng.

Văn Hoàng

Tags: ,
CHIA SẺ